Kullanım Sözleşmesi

Bu, siz ya da temsil ettiğiniz şirket (“Müşteri“) ile Triovorks İş Çözümleri Danışmanlık Ticaret Ltd.Şti. (“TrioWorx”) arasında yapılan, TrioWorx tarafından sunulan platforma giriş ile özelleştirme hizmetlerinin (“Hizmetler“) ve/veya KobiWorx platformunun (“Sistem“) ve/veya KobiWorx aboneliklerinin (“Abonelikler”) ve/veya kobiworx.com alan adına bağlı internet sitelerinin (“İnternet Siteleri”) kullanımına dair haklarınızı belirten bir sözleşmedir (“Sözleşme“).

Sistemden faydalanmaya başlamak üzere, çevrimiçi ücretsiz veya ücretli abonelik ile kullanım gerçekleştirerek bu sözleşme şartlarını kabul etmiş olursunuz. Ücretli veya ücretsiz olarak sistem aboneliklerinden faydalanmaya devam ederek, bu sözleşme şartlarındaki güncellemeleri de kabul etmiş sayılacaksınız. Eğer sistemden şirketiniz adına faydalanıyorsanız ya da sistemde şirketinize ait hesapta “Sistem Yöneticisi” derecesinde yetkiye sahipseniz, bu Sözleşme şartlarını şirketiniz adına da kabul etmiş ve buna yetkiniz olduğunu beyan etmiş olursunuz.

Bu sözleşmeyi onaylayarak, işbu sözleşmede yer alan şartlar dışında, KobiWorx.com internet sitesinde yayınlanan Kobiworx Gizlilik Politikası’nı okuyup onayladığınızı beyan etmiş sayılacaksınız.
TrioWorx herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Sözleşme şartlarında değişiklik ya da güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu sözleşmenin en güncel haline kobiworx.com üzerindeki Kullanım Sözleşmesi adresinden ulaşılabilirsiniz. Detaylı bilgi için işbu sözleşmenin “Değişiklikler” bölümünü okuyunuz.

 

Kabul Edilebilir Kullanım

 • Bu Sözleşme’yi onaylayarak ve TrioWorx tarafından sunulan hizmetleri, sistemi ve internet sitelerini kullanarak, bu sözleşme için gerekli yasal yetkinliğe sahip bir insan olduğunuzu beyan ediyorsunuz. Otomatik bilgisayar sistemleriyle yapılmış başvurular, bu sözleşmenin oluşmasını sağlamazlar.
 • Bu Sözleşme şartlarını kabul ederek, TrioWorx ile paylaştığınız kişisel, şirketiniz hakkında ve diğer tüm bilgilerin gerçek, yasal olarak doğru ve geçerli olduğunu, bu bilgilerin değişmesi durumunda sürekli güncel tutacağınızı peşinen beyan ve kabul ediyorsunuz.
 • TrioWorx tarafından sunulan Hizmetler, Sistem, Adonelikler veya İnternet sitelerinden faydalanmak üzere tarafınıza bildirilen ve/veya oluşturduğunuz Kullanıcı adı ve şifreniz sadece ilgili kişi tarafından kullanılabilir.
 • Kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliğinden Müşteri sorumludur. Müşteri, bu güvenlik yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda sistem üzerinde oluşabilecek bilgi kaybı ya da tüm diğer zarardan sorumlu olmayacağını ve bu çerçevede TrioWorx’nin karşı karşıya kalabileceği her çeşit tazmin ve diğer ödenti mükellefiyetini ilk talep anında nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sistemi kullanarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler ve veriler, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, yaşanan ve/veya şirketin bağlı olduğu ülkenin yasalarına ve bilgilerin saklandığı sunucuların bulunabileceği Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği kanunlarına uygun olmalıdır.
 • İşbu Hizmetler, Sistem veya İnternet siteleri yetkisiz kişilerce veya tasarlanan kullanım amaçlarının dışında ya da yasal olmayan herhangi bir amaç için kullanılamaz. Müşteri, işbu Hizmetleri, Sistemi ve İnternet sitelerini kullanırken burada sayılanla sınırlı olmamakla beraber Türkiye Cumhuriyeti, yaşanan ülke ve şirketin bağlı olduğu ülkenin yasalarını ve telif haklarını ihlal etmemeyi kabul eder.
 • Müşteri, İşbu Hizmetleri, Sistemi ve İnternet sitelerini kullanırken yüklediği dosyalar ve eklenen içeriklerin burada sayılanla sınırlı olmamakla beraber; virüs, Trojan, tuş kaydedici, ve diğer kötü amaçlı yazılımları içermediğini garanti eder. Müşteri, işbu kullanım sırasında söz konusu kötü amaçlı yazılımlar ile sistem üzerinde oluşabilecek bilgi kaybı ya da tüm diğer zarardan sorumlu olmayacağını ve bu çerçevede TrioWorx’nin karşı karşıya kalabileceği her çeşit tazmin ve diğer ödenti mükellefiyetini ilk talep anında nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Genel Kullanım Koşulları

Müşteri, işbu Hizmetleri, Sistemi veya İnternet sitelerini kendi riskiyle kullanır. İşbu Hizmetler Müşteri’ye “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” sunulmaktadır.

TrioWorx, hizmetleri, sistemi ve internet sitelerini usulünce işletmek, verileri işbu sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca muhafaza etmek (müşteri tarafından silindiği durumlar hariç) ve veri toplama ve muhafaza işinin sağlıklı bir biçimde icra edildiğini gözetmekle mükelleftir.

TrioWorx, işbu hizmetleri, sistemi ve internet sitelerini sağlayabilmek için üçüncü kişiler tarafından üretilen yazılım ve donanımları kullanmak hakkına sahiptir. Müşteri, bu yazılım ve donanımların kısmen yahut tamamen çalışmaması sebebiyle ortaya çıkacak eksiklik ve gecikmeler nedeniyle TrioWorx’nin sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul eder.

Müşteri, TrioWorx’nin, Müşteri ve kullanıcıları da dahil internet sitesini ziyaret eden kimselerin giriş IP, tarayıcı, giriş tarih ve saat bilgilerini kayıt ve muhafaza edeceğinin bilincinde olduğunu ve bu bilgilerin saklanması, üçüncü kişilerle paylaşım ve sözleşme gereklilikleri ve TrioWorx’nin yasadan doğan mükellefiyetlerinin yerine getirilmesi amacı başta olmak üzere her çeşit kullanımına peşinen muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, kendisine ait her çeşit bilginin, TrioWorx tarafından -anonimleştirmek suretiyle- sistemlerini iyileştirmek ve üçüncü kişiler ile paylaşımına peşinen izin verdiğini, böyle bir kullanımın işbu sözleşmenin başta “gizlilik” hükümleri olmak üzere hiçbir hükmüne aykırılık teşkil etmediğini ve bu nedenle TrioWorx’nin hiçbir suretle tazminat ve sair ödenti altına girmiş kabul edilmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, toplanan verilerin kendi tayin ettiği sınırlar dairesinde ve kendi istihdam ettiği personel eliyle toplandığının ve bu verilerin hak sahiplerinin kullanıcılar ve müşteriler olduğunun bilincinde hareket eder.

Buna göre Müşteri, verilerin hak sahiplerine başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere kanundan doğan her türlü bilgilendirmeyi sunmak ve açıklamak sorumluluğunun sadece kendisine ait olduğunu, bu konuda istihdam ettiği personeli bilgilendirmeyi ve verilerin toplanması ve saklanması başta olmak üzere, verilere dair mevzuattan doğan her türlü mükellefiyetin icrasının sorumluluğunu münhasıran üstlendiğini ve dahi işbu sözleşmenin “Verilerin Gizliliği” maddesindeki mükellefiyetinin baki olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki faaliyetlerin yasak olduğunu kabul eder:

 • Sistemin veya internet sitelerinin Müşterinin erişimine açılmamış kısımlarına erişmeye çalışmak, sistemi herhangi bir şekilde değiştirmeye, bozmaya, işlevini engellemeye teşebbüs etmek.
 • TrioWorx’nin ticari sırlarını ve yazılım çalışma prensiplerini anlamaya yönelik tersine mühendislik v.b. gerçekleştirmek.
 • Sistemi kötü amaçlı yazılım dağıtmak, başkalarını kötü amaçlı web sitelerine yönlendirmek, herhangi bir biçimde başkalarının veri güvenliğini ihlal etmek için kullanmak.
 • Sistem kaynaklarına izin verilen iletişim yöntemleri dışında bir şekilde erişmek.
 • TrioWorx, hizmetleri, sistemi ve internet siteleri ile ilgili sahte beyanda bulunmak.
 • Sistemi izinsiz gönderimler için kullanmak.
 • İşbu hizmetleri, sistemi ve internet sitelerinin kaynak kodlarının tamamını veya bir kısmını kopyalamak , kullanmak ve izinsiz şekilde yeniden satmak.
 • Sistemi kimliğinizi gizlemek, faklı bir kimlik kullanmak, aldatıcı bilgi göndermek için kullanmak.
 • Başkalarının markalarını ve isimlerini izinsiz kullanmak.
 • Her türlü yasa dışı içeriği saklamak, paylaşmak, göndermek veya yasal olmayan herhangi bir faaliyette bulunmak.
 • Bağlanılan ağların ya da araçların teknik gereklerini sağlamak üzere, bazı içerikler halka açık kanallar üzerinden şifrelenmeden taşınabilir ya da depolanabilir.

Ücretsiz Abonelik, Abonelik, Ücretler, Ödeme, İade, Abonelik Değişikliği

TrioWorx, sistem ve hizmetlerinin tanıtımı için sınırlı süreli “Ücretsiz” kullanım hakkı sunabilir. Ücretsiz kullanım hakkının sunumu ve şartları tamamen TrioWorx’nin inisiyatifindedir ve önceden haber vermeden sonlandırılabilir. Her “Müşteri”, Ücretsiz kullanım hakkından sahip olduğu her bir alan adı için sadece bir kere faydalanabilir.

Ücretsiz kullanım hakkı TrioWorx tarafından paylaşılmış olan sınırlar aşıldığında son bulur ve Müşteri’nin ücretli kullanıma geçmesi için sistem aboneliğini seçmesi istenir. Müşteri isterse ücretli sistem aboneliğini başlatabilir. Müşteri ücretsiz kullanım hakkı sonunda ücretli sistem aboneliği başlatmaz ise, bu Sözleşme kendiliğinden sona erer, kendiliğinden yenilenmez, müşteri hesabı kapatılır ve Müşteri’ye ait veriler, kanunen saklanması gereken sürenin sonunda silinirler.

Müşteri sisteme, kobiworx.com internet sitesindeki ilgili bölümden gerekli satın almayı yapıp ücretli sistem aboneliği ile kobiworx konfigürasyonunun başlatılması için portal.kobiworx.com internet sitesine yönlendirilir. Ücretli sistem aboneliği satın alındığında, sistem abonelik başlamış olup, TrioWorx tarafından tarafınıza sunulan aboneliğin her kullanım dönemi (1 yıl) sonunda otomatik olarak yenilenmesine izin vermiş ve bu hizmetlerle ilgili dönemsel ücretlerin abonelik süresince ödeneceğini taahhüt etmiş olursunuz.

Sistem abonelikleri bireysel olarak veya şirket yetkilisi tarafından şirket adına satın alınarak ödemesi çevrimiçin olarak yapılır. Sistem hesabınızda, sistem yöneticisi yetkisine sahip kullanıcılar gerektikçe diğer kullanıcılara yetki verebilir ya da alabilirler.

Sistemden ve sistem aboneliklerinden faydalanmak için geçerli bir kredi kartı gereklidir. Her hizmet dönemi için ödeme ilgili dönemin başında alınır. TrioWorx, farklı abonelikler ve hizmetler için, farklı ödeme yöntemleri ve şartları belirleyebilir.

Sistem hesabında geçerli bir kredi kart ile satın alma yapıldı ise, ve Müşteri sistem aboneliğine ait geçerli hizmet dönemi bitiminden önce sistem aboneliğini iptal etmek istediğine dair bilgilendirme iletmediği sürece, sistem abonelikleri ile ilgili ücretler, seçilen abonelik tipine bağlı olarak zamanı geldiğinde sanal pos sağlayıcısı tarafından otomatik olarak satın alma yapılan kredi kartından tahsil edilecektir.

TrioWorx, kredi kartına ait bilgileri, hiçbir şekilde sistemde tutmamaktadır, satın alma işleminde kredi kartı bilgileri sadece sanal pos sağlayacısına ait olan enterasyon ekranlarında giriş yapılmakta, müşterinin sanal pos sağlayacısına vereceği onaya istinaden sanal pos sağlayıcı tarafından saklanabilmektedir.

Trioworx, sisteme ilişkin sunduğu hizmetlerin ödemeleri için kredi kartı yanı sıra banka havalesi ile kabul edebilmektedir. Sistem ile ilgili sunulan ve ücrete mukabil ifa edilen hizmetler, çevrimiçi satılmamakta, müşteriye özel tekliflendirme ile fiyatlandırılmaktadır. Banka havalesiyle ödeme tercih edildiyse, alınan hizmetin kesintisiz sağlanabilmesi için, hizmet satın alımına bağlı olarak 7 iş günü vadesi ile hizmet ödemesinin Müşteri tarafından ön ödeme yöntemiyle gerçekleştirilmiş olması gereklidir. TrioWorx, ödeme dönemlerinde Müşteriye hatırlatıcı bilgilendirme mesajları gönderecektir, ancak bu mesajların Müşteriye ulaşmaması durumunda ödeme yükümlülüğünde bir değişiklik olmaz.

Mevcut kullanım dönemi içinde Müşteri tarafından, ücretli sistem abonelikleriyle ilgili abonelik yükseltme ve düşürme yapılabilir.

KobiWorx Kapasite Artırımı sistem aboneliği ve ek kullanıcı abonelikleri, aylık olarak alınabilecek olup, alındığında bir sonraki faturalama dönemine kadar kalan gün sayısı kadar kısmi faturalandırma işlemi yapılır. Müşteri ödemesini yaptığı kapasite artırımını veya kullanıcılarını ilgili dönem içinde kullanmaz ise herhangi bir ücret iadesi talebinde bulunamaz. Bir sonraki ay başına kadar iptal edilmediği takdirde yeni aylık dönem içinde ücretlendirilmesi yapılacak şekilde abonelikler yenilenir.

Tüm abonelikler sadece yenilenme dönemlerinden önce iptal edilebilir. Kullanım yapılmayan aylar için iade yapılmaz ya da ek kredi verilmez.

TrioWorx, işbu sözleşme kapsamındaki ücretlerin ödenmemesi veya kesintiye uğratılması halinde Müşteri’nin sisteme erişimini, önceden haber vermeden, kısmen veya tamamen kısıtlamak (hesabı askıya almak) veya akdi fesih haklarını saklı tutar.

Müşterinin hesabının yukarıdaki sebepten askıya alınması veya akdin fesih durumlarında, TrioWorx Müşteriye herhangi bir suretle maddi, manevi, müspet yahut menfi tazminat yahut sair ödenti ödemesi mükellefiyeti doğmayacaktır.

Müşteri tarafından sistem abonelikleri ile ilgili yapılan her değişiklik hemen geçerli olur.

Tüm ücretlere vergiler dahil değildir ve olası ek vergilerin ödenmesi müşterinin sorumluluğundadır.

Bu hizmet, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre faturalanmaktadır.

 

Aboneliklerinin Askıya Alınması ve Abonelik İptali

Müşterinin sistem aboneliği askıya alındığında, askıya alma tarihinden itibaren kırk (40) gün boyunca bilgileri sistemde korunur (yasalardan kaynaklanan belirli süre saklanması gereken bilgiler hariçtir). Müşteri aboneliğini bu süre içerisinde tekrar kullanmak isterse, müşteri gerekli ödemeyi gerçekleştirdikten sonra abonelik TrioWorx tarafından tekrar etkin hale getirilecek ve müşteri bilgilerine ulaşabilir hale gelecektir. Müşteri, geçen sürenin, devam ettirilen sistem abonelik bitiş tarihine ilave edilmesini talep edemez.

Müşteri bu süre zarfında gerekli ödemeyi yaparak hesabını etkin hale getirmezse, bu sürenin sonunda müşterinin tüm bilgileri silinebilir ve tekrar bir daha geri getirilemeyebilir.

Müşteri, sistem aboneliğini ve ek aboneliklerini doğru bir şekilde iptal etmekten sorumludur. Herhangi bir zamanda sistem kontrol paneli menüsündeki ilgili bölümden sistem aboneliği iptal edilebilir. İptal durumunda, Müşteri mevcut kullanım dönemi sonuna kadar sistem aboneliğini ve ilgili hizmetleri kullanmaya devam edebilir, dönem sonunda sistem aboneliği sonlanacak ve tekrar faturalandırma gerçekleştirilmeyecektir. E-posta ya da telefon yoluyla iletilen sistem abonelik değişiklik veya iptal taleplerini TrioWorx işleme koyup koymamakta serbesttir.

Müşterinin, aboneliğinin askıya alınması veya iptali durumlarında, yukarıda belirtilen, bilgilerin silinmesinden önceki süreler dahilinde, sistemde kayıtlı bilgilerini TrioWorx’nden talep ederek veya sistemden dışa aktarım araçlarını kullanarak alma sorumluluğu tamamen kendisine aittir. Bilgilerin Müşteri’ye hangi formatta teslim edileceğini TrioWorx belirler.

TrioWorx, kanuni yükümlülüklerin sağlanması, çalışanlarının / hissedarlarının / iş ortaklarının / tedarikçilerinin güvenliğinin ve haklarının korunması, hizmetlerin devamlılığının sağlanmasına, hataların giderilmesine veya diğer müşteri / kullanıcıların haklarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili acil ve gerekli gördüğü durumlarda önceden haber vererek ya da vermeden, herhangi bir zamanda Müşterinin aboneliğini ve hesabını kapatabilir ya da tüm aboneliğe/hesaba ya da bir bölümüne ulaşımını engelleyebilir. Bu şekilde sistemin kapanması, hesabın dondurulması ya da silinmesi, hesaba veya aboneliğe erişimin engellenmesi, Müşterinin sistemdeki tüm içerikler üzerindeki haklarından feragat etmesini gerektirebilir. Müşteri böyle bir durumda TrioWorx bir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul eder.

TrioWorx herhangi bir nedenle herhangi bir kişiye veya şirkete KobiWorx’u kullandırtmama veya hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

Değişiklikler

TrioWorx, internet sitesi, sistem, abonelik ve hizmet içeriklerini, Müşteriye e-posta ve diğer iletişim kanallarından önceden bildirimde bulunarak dilediği zaman ve tek taraflı olarak değiştirmek hakkını saklı tutar.

TrioWorx, sistemin ve internet sitelerinin devamlılığının sağlanmasına veya hataların giderilmesine yönelik v.b. acil durumlarda, Müşteri’ye önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sistem ve internet sitesi içeriklerinde TrioWorx tarafından tek taraflı olarak gerçekleştirilecek değişiklikler, KobiWorx Müşteri lehine hiçbir surette maddi, manevi, müspet ve menfi tazminat, ücret iadesi ve sair ödenti ödemesi mükellefiyetini doğurmaz.

TrioWorx, sistem abonelik ücretlerini, içeriklerini veya ödeme şartlarını otuz (30) gün önceden haber vererek değiştirme hakkını saklı tutar. TrioWorx bu değişiklikleri kendi tercihine göre kobiworx.com internet sitesinden ve/veya Müşteriyle iletişimde olduğu diğer kanallardan duyurur.

TrioWorx , işbu sözleşmede yer alan ücretler ve ödeme şartları dışında kalan şart ve sorumlulukları ve sözleşme kapsamını dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirmek hakkını saklı tutar. Müşteri, bu değişikliklerden kaynaklandığını öne sürerek TrioWorx’ni zarar ve ziyandan sorumlu tutmayacağını peşinen kabul eder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Garanti

Müşteri, TrioWorx tarafından bu sözleşme kapsamında sunulan sistemin ve aboneliklerin “Olduğu Gibi” sunulduğunu peşinen kabul eder.

“Olduğu Gibi” tanımlaması, sunulan sistemin sahip olunan aboneliklere bağlı olarak belli yetkinliklere ve kısıtlamalara sahip hazır bir ürünü olduğunu, ilgili aboneliklerle ilgili TrioWorx tarafından açıklanan (kobiworx.com internet sitesinde ve (varsa) Müşteriye sağlanan diğer ek belgelerde) özelliklerle Müşteriye sunulduğunu ifade etmektedir.

TrioWorx, sözleşmeye konu sistemin veya aboneliklerin amaca uygunluğu, satılabilirlik ve ihlalsizlik de dahil olmak ve bunlarla da sınırlı kalmamak üzere, zımni dahi olsa hiçbir garanti vermez.

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak ve/veya sistem ile abonelikleri kullanmaya başlayarak, sağlanacak hizmetlerin içeriğini, sözleşmenin onay tarihinde kobiworx.com web sitesinde ve (varsa) sağlanan diğer ek belgelerde incelediğini, ve seçtiği abonelik özelliklerini anlayarak, onayladığını beyan etmiş olur.

TrioWorx, Müşteri’ye sunduğu sistemi ve abonelikleri, internet sitesinde açıkladığı Servis Seviyesi özellikleri dahilinde sunar. Müşteri, tercih ettiği abonelik için belirtilen Servis Seviyesi özelliklerini kabul etmiştir. Müşteri, belirtilen servis seviyelerinin, hedeflenen nitelikler olduğunu, TrioWorx’nin bu nitelikleri sağlamak için gerekli her türlü iyi niyetli çabayı sarf edeceğini, ancak bu seviyelerin sağlanamamasından kaynaklı olduğunu iddia ederek, abonelik ücretlerini ödeme yükümlülüğünden kaçınamayacağını ve herhangi bir zarar veya ziyanın tazmini talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder.

TrioWorx’un, sunulacak sistem ve abonelik içerikleriyle ilgili olarak, işbu sözleşmede, kobiworx.com internet sitesinde ve (varsa) sağlanan ek belgelerde açıklananlar dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

TrioWorx, bu sözleşme kapsamında, Müşteri için Sisteme ek özellikler geliştirme yükümlülüğü altında sayılamaz.

TrioWorx, burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; sistemin, hatasız olduğunu, erişimin kesintisiz ve devamlı olduğunu, Müşterinin özel talep ve ihtiyaçlarını karşılayacağını, kalitesinin beklentilerini karşılayacağını ve hizmetlerdeki her hatanın düzeltileceğini garanti etmez.

TrioWorx, tarafından açıklananlar (kobiworx.com internet sitesinde ve (varsa) satın alma esnasında Müşteriye sağlanan diğer ek belgelerde) dışındaki özelliklerin eksikliğinden dolayı TrioWorx’nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul eder.

TrioWorx, sistemin devamlılığının sağlanmasına, hataların giderilmesine veya diğer Müşteri/kullanıcıların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili acil ve gerekli gördüğü durumlarda, herhangi bir zamanda habersiz olarak bakım, onarım, güncelleme çalışmaları ya da başka bir nedenden dolayı sistemi kullanımınızı tamamen ya da kısmi olarak durdurabilir veya sınırlandırabilir. Bu sırada oluşabilecek herhangi bir kesinti ya da bilgi kaybından TrioWorx sorumlu değildir.

Mücbir Sebepler

TrioWorx’nin makul kontrolü dışında olan nedenler (doğal afet, genel grev, yaygın salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı v.b.) ile işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirememesi veya yerine getirmede gecikmesi halinde TrioWorx söz konusu yükümlülüklerin ifa edilmesinden ya da zamanında ifa edilmesinden sorumlu olmayacaktır.

Taraflar, işbu sözleşmede gösterilen hizmetler ve keza işbu sözleşmede sayılan her türlü hususlar nedeniyle, TrioWorx doğrudan faaliyeti yahut çalışanlarının eylemi neticesinde veya dolaylı (kar kayıpları, veri kayıpları, yetkisiz erişimler, avukat ücretleri de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere) olarak ortaya çıkabilecek – ve netice itibariyle TrioWorx, ortakları, çalışanları, yöneticileri, tedarikçileri veya temsilcileri tarafından Müşteriye ödenmesi gerekecek – maddi, manevi, müspet ve menfi tazminat tutarlarının, tazmin talebinin yapıldığı günden önceki doksan (90) takvim günlük sürede TrioWorx’nin Müşteriden tahsil etmiş olduğu ücretler toplamını aşmayacağı hususunda kesin, kayıtsız ve şartsız olarak mutabık kalmışlardır.

 

Veri İşleyen ve Veri Sorumlusu Tanımları

 • Taraflar, 6698 Sayılı Kanun, ilgili mevzuat ve işbu sözleşme mucibince TrioWorx’un “Veri İşleyen”, Müşterinin ise “Veri Sorumlusu” olarak kabul edildiği hususlarında mutabıktır.
 • Aşağıda sayılı yetkiler Müşteri tarafından TrioWorx’ne aktarılmıştır. Ne var ki bu yetki aktarımı, TrioWorx’nin “veri sorumlusu” sıfatını edindiği biçiminde yorumlanamaz. TrioWorx’e aktarılan yetkiler;
  o Kişisel verilerin toplanma yöntemi.
  o Kişisel verilerin saklanma süresi.
  o Kişisel verilerin aktarımı metodu
  o Kişisel verilerin toplanması için kullanılacak metot ve bilgi teknolojileri sistemleri.
  o Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi yöntemleri.

 

Gizlilik Politikası

Müşteri, kobiworx.com web sitesinde yayınlanan KobiWorx Gizlilik Politikası’nı okuyup onayladığını beyan eder.

 

Verilerin Gizliliği

İşbu sözleşme çerçevesinde toplanacak ve TrioWorx tarafından muhafaza edilecek başta kişisel veriler olmak üzere her tür veri taraflar arasında gizlilikle muhafaza edilecektir.
Şu kadar ki taraflar,

 • Toplanan verilerin kapsamı ve içeriğinin, Müşteri tarafından belirlendiği,
 • Kişisel ve diğer her türdeki verileri toplanan “müşteriler” (Müşterinin müşterileri) ve “kullanıcıların” (Müşterinin kullanıcıları ve personeli) başta KVKK olmak üzere kanundan doğan her neviden bilgilendirilme mükellefiyetlerinin Müşteri tarafından, başta Müşteri personeli olmak üzere yine “kullanıcılar” eliyle sağlanacağını/gözetileceğini ve işbu bilgilendirme mükellefiyetinin kesin ve münhasıran Müşteri üzerine bırakıldığı,
 • Kişisel bilgileri ve diğer her türdeki verileri toplanan “müşteri” ve “kullanıcıların” usulünce bilgilendirilmemeleri nedeniyle TrioWorx veya diğer üçüncü tarafların uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyandan sadece Müşterinin bizzat kendisinin sorumlu olduğu,
 • Verilerin, işleme amacının gerektirdiği veya ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca TrioWorx eliyle muhafaza edileceğini ve bilahare TrioWorx 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde söz konusu verileri anonimleştirerek (yani kişisel ayırt edici bilgilerden arındırılarak) işbu sözleşmeye konu çalışmalar çerçevesinde ve pazarlama amaçları doğrultusunda kullanma ve üçüncü kişilerle paylaşma hakkının saklı olduğu ve bu konuda TrioWorx’nin Müşteri tarafından kesin ve tartışmasız bir şekilde yetkilendirildiğini,
 • TrioWorx’nin, verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü bulunduğu,

konularında kesin olarak mutabakata varmıştır.

 

Fikri Mülkiyet Kanunu

Müşteri,

 • Kendisine ait her çeşit logo, marka ve benzeri tanımlayıcı işaretin TrioWorx tarafından işbu akdin yürürlükte olduğu süre boyunca TrioWorx’ne ait web sitesi, sosyal medya kanalları, satış ve pazarlama malzemeleri ve TrioWorx’un anlaşmalı olduğu sair tüm medya kanalları üzerinde, işbu sözleşmede gösterilen akdi ilişkinin kapsamı ile sınırlı kalmak kaydıyla bedelsiz olarak kullanımına muvafakat ettiğini,
 • TrioWorx tarafından işletilen web sitesi, panel, mobil uygulamalar ve sosyal medya kanallarına içerik yüklemek, mevcut içeriği güncellemek yahut değiştirmek haklarının münhasıran TrioWorx’a ait olduğunu,

peşinen beyan ve kabul eder.

 

Çeşitli Şartlar

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak, alacak ve mükellefiyetlerin diğer tarafın yazılı izni olmaksızın üçüncü bir kişiye temlik ve /veya devredilemeyeceği konusunda kesin olarak mutabık kalmışlardır.

TrioWorx bu sözleşmede belirtilen herhangi bir maddeyi uygulamaması, o maddenin geçersiz olduğu anlamına gelmez. Sözleşme koşulları, Hizmetleri kullanımınızı kapsar ve Müşteri ve TrioWorx arasındaki sözleşmeyi oluşturarak burada sayılanla sınırlı olmamakla birlikte daha önceden yapılmış herhangi bir anlaşmayı, işbu sözleşmenin eski versiyonlarını geçersiz kılar.

Müşteri, işbu sözleşmenin mahkeme kararıyla kısmen geçersiz addedilmesinin sözleşmenin kalan hükümlerinin geçerliliğine halel getirmeyeceği ve akdin geçerlilik arz eden hükümler doğrultusunda icrasına devam edileceğini peşinen kabul etmiştir.

İşbu sözleşmenin taraflarca onaylanmış olması, her iki tarafın diğer üçüncü kişiler ile benzer şart ve konularda sözleşme yapmak hakkına bir kısıtlama veya engel oluşturmaz.

Taraflar, 4857 Sayılı İş Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca aralarında asıl işveren alt işveren ilişkisinin mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Tebligat ve İletişim

İşbu sözleşme gereğince yapılması gereken her çeşit bildirim, Müşteri’nin TrioWorx’ne bildirdiği iletişim adreslerine gerçekleştirilecektir. İletişim adreslerinin (elektronik ve fiziki) güncel tutulması Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri, TrioWorx ile email@trioworx.com e-posta adresini kullanarak veya güncel iletişim bilgilerinden faydalanarak iletişime geçebilir.

Süre ve Fesih

İşbu sözleşme onaylandığı anda yürürlüğe girer ve 1(bir) yıl sürelidir.

TrioWorx veya Müşteri, işbu sözleşmeyi dilediği zaman, önceden haber vermeden ve sebep göstermeden fesih edebilir. Taraflardan birinin akdi sorumluklarına aykırı hareket etmesi diğer tarafa akdi derhal fesih hakkını sağlar.

Sözleşme, Müşteri TrioWorx hizmetlerinden faydalanmaya devam ettiği sürece ve herhangi bir şekilde taraflarca fesih edilmedikçe her yıl aynı şartlar ve süre ile kendiliğinden uzamış sayılacaktır.

özleşme, Müşteri’nin KoBiWorx aboneliklerini kullanmayı sonlandırmasını takip eden yenilenme döneminde kendiliğinden sona erecek ve yenilenmeyecektir.

Fesih veya sonlanma durumunda, tarafların fesih veya sonlanma tarihine kadar ortaya çıkmış borç, alacak ve akdi sorumlulukları geçerliliğini koruyacaktır.

Fesih ve sonlanma durumunda TrioWorx, sözleşmenin süresi boyunca toplanan verileri dilediği süre boyunca muhafaza etme ve işbu sözleşmenin “Verilerin Gizliliği” bölümünde ve sair maddelerinde ifadesini bulduğu üzere, anonimleştirerek kullanmak haklarını saklı tutar. Aksi TrioWorx tarafından tek taraflı olarak kararlaştırılmadıkça veriler fesih gününü takip eden altıncı ayın sonunda silinir.

Yetki

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözüm mahalli İSTANBUL ANADOLU (KARTAL) Mahkemeleri ve icra daireleridir